Durf die eens te benoemen!

Met ruim 30 jaar ervaring, maakt Brussaard Mobility Solutions de balans op: waar gaat het mis als er geen match is tussen de chauffeur en de cliënt op de achterbank? Durf die eens te benoemen. Door middel van jarenlange ervaring en vele gesprekken met circa 150 cliënten en personal assistants maakt Brussaard de balans op nu de aanvragen weer langzaam binnendruppelen op het kantoor langs de A2 bij Utrecht.

Met stip op 1 staat “Te laat komen”.

De directiechauffeur of privéchauffeur die niet vijf minuten van tevoren aanwezig is, zorgt direct al voor een vertrouwensbreuk.  Dit is een echte failure (mag nooit voorkomen). Te laat weggaan zorgt voor veel spanning op de achterbank en is bijna niet meer goed te maken. Er worden teveel credits verloren, waardoor direct de klanttevredenheid wordt geraakt. Hier speelt ook het afbreukrisico mee: hoe belangrijk is de afspraak die (mogelijk) wordt gemist? Dit is een echte game-over.

Daarna komt “matige of slechte bediening navigatie/kennis wegennet”: dit ontbeert bij de gelegenheidschauffeur. Er wordt verwacht dat je juiste aanrijroute wordt genomen. Ook de locatie moet direct gevonden worden. Daar wordt de professionele directiechauffeur voor betaald. Die moet zijn of haar werk gewoon goed doen. Maar als deze de route niet kent, is ook de klanttevredenheid direct in het geding: een professionele chauffeur moet de weg kennen. Geen discussie is hierover mogelijk.

Hieronder de top 5 irritaties vanaf de achterbank:

  1. Te laat komen.
  2. Onjuiste inschatting route en timemanagement.
  3. Teveel praten.
  4. Onveilig ervaren rijstijl.
  5. Twijfel over discretie en geheimhouding.

Punt 5 is vooral een argument om bij voorbaat geen chauffeur-op-afroep te boeken. Hier zit het voorbehoud van veel opdrachtgevers: discretie en geheimhouding moeten worden gewaarborgd. Daarom is een vast gezicht achter het stuur met kennis en ervaring voor deze doelgroep een voorwaarde. Geen -willekeurige buurjongen- voor hen achter het stuur!

Dit weerhoudt ook vaak de man of vrouw om op de achterbank plaats te nemen. Gebrek aan vertrouwen zorgt ervoor dat bepaalde telefoongesprekken niet in de auto worden gevoerd. Er is geen vertrouwensrelatie met de chauffeur, omdat deze steeds wisselt of een onbekende voor de organisatie is. Dit wordt vaker ervaren bij een chauffeur op afroep dan bij de directiechauffeur die regelmatig terugkeert als vast gezicht.

Bij een studentchauffeur kan je je afvragen:

  • In welke netwerken deze student opereert
  • Van welk dispuut of studentenvereniging is deze studentchauffeur lid?
  • Wie zijn de huisgenoten?
  • Waar komt eventueel de informatie terecht?

Ouders van die studentchauffeur, die mogelijk ook een goede positie hebben in het bedrijfsleven kunnen via netwerken verbonden zijn aan de man of vrouw op de achterbank. Die kans is groot aanwezig! Hierdoor kan via smalltalk informatie of anekdotes bij deze ouders terecht komen? Onder het mom van een leuk nieuwtje! Dat is een sterke overweging om voortaan juist geen studentchauffeur in te schakelen.

Bij het inzetten van een directiechauffeur speelt dit argument ook een rol: door vaker en langduriger samen onderweg te zijn, is de man of vrouw van de achterbank in staat om de chauffeur te toetsen door middel van een aantal vragen of gesprekken. Directiechauffeurs hebben kleinere en beperkte sociale omgeving en weten ook dat veel informatie het ene oor niet eens ingaat. Dat is hun professie. Zelfs partners weten niet wat er in de auto is besproken. Dat hoort zo bij dit vak. Dat is de professionele beroepshouding die verwacht wordt van een directiechauffeur.

Risico-onbekwaam
Tegelijkertijd zijn er groot aantal mannen en vrouwen van de achterbank die geen idee hebben, van enig risico dan ook. Zelfs CEO’s van grote accountantsorganisaties en advocatenkantoren huren de goedkope studentchauffeurs op afroep in, zonder zich te realiseren met wie ze te maken hebben. Dit bewustzijn is vaak tarief-gedreven en er bestaat een sympathie voor de student.

De gecertificeerde directiechauffeur
Een trend is dat de vraag naar gecertificeerde directiechauffeur sterk in opkomst is bij Brussaard Mobility Solutions, die geen studentchauffeurs meer werkzaam heeft sinds een aantal jaren. Paul Brussaard:

“Een opdrachtgever of Personal Assistant kiest na corona steeds vaker voor de garanties van een professionele CCV D1 of DEKRA gecertificeerde directiechauffeur. Daarmee vallen de ergernissen weg en kan de focus worden gelegd op het effectieve doorwerken vanaf de achterbank. De vertrouwensband is het allerbelangrijkste”.

Paul vervolgt:

“Studentchauffeurs kunnen goed worden ingezet als bob-chauffeur of thuisbrengservice vanuit restaurants. Dat is lekker goedkoop. Voor de langere en serieuze ritten en bij hogere posities binnen overheid en bedrijfsleven, is het waard om een professionele intermediair in te schakelen”.

Wil je meer informatie over de opleiding voor het CCV D en DEKRA-certificaat voor directiechauffeurs (en de verschillen daar tussen kennen)? Klik dan hier.

Wilt u zelf ervaren wat het verschil is met uw huidige chauffeur op afroep? Neem dan de proef op de som! Klik dan hier voor meer informatie.