Als (taxi)chauffeur kun je uiteindelijk flink profiteren van de Coronacrisis. Tenminste: als je als (taxi)chauffeur zelfstandig ondernemer bent en onderdeel uitmaakt van een goed netwerk. Dat is de voorspelling van Brussaard High-Level Mobility Solutions.

“Het fenomeen staat in de economie bekend als de varkenscyclus. Doordat het aanbod op dit moment te groot is voor het aantal opdrachten, zullen veel aanbieders afvallen. Door een te lage tariefstructuur ten opzichte van de kosten houden veel zzp-ers die een taxionderneming runnen, het niet langer vol. Zij gaan op zoek naar iets anders. De blijvers krijgen dan weer een kans te overleven en te profiteren van deze uitdunning. Als deze chauffeurs zich goed organiseren, biedt het vak van taxichauffeur uiteindelijk weer perspectief voor de ondernemer. Wel gelden hierbij een aantal voorwaarden.” zo luidt de analyse.

Op welke ontwikkelingen is deze analyse gebaseerd?

  1. De trend zet zich door dat de zakelijke reiziger het openbaar vervoer links laat liggen, om zo besmetting te voorkomen met corona-virus.
  2. Het gebruik van de eigen auto neemt af, omdat er minder zakelijk wordt gereden en meer online wordt vergaderd.
  3. De taxi wordt als alternatief gebruikt voor ritten tot 60 kilometer.
  4. Ritten die buiten de straal van 60 kilometer vallen worden ingevuld door een chauffeur op afroep of een directiechauffeur. Deze wordt steeds vaker op afroep ingehuurd.
  5. Het totale volume van chauffeursdiensten zal in omvang afnemen in Nederland.
  6. Het totale volume van de taxidiensten zal afnemen in Nederland. Dit volume wordt echter wel door minder aanbieders ingevuld.
  7. De tarieven zullen hierdoor normaliseren, waardoor de veerkracht van de zzp-ers/taxiondernemers weer toeneemt.

Dit biedt kansen voor bekende taxiplatformen zoals TCA en RMC die lokaal goed geankerd zijn in respectievelijk Amsterdam en Rotterdam.

Daarom is het advies: sluit je aan bij een taxiplatform of intermediair met een bewezen staat van dienst. Die beschikken over een grote naamsbekendheid, een groot netwerk en moderne (digitale) infrastructuur. Voorbeelden van bestaande en gerenommeerde platforms zijn:

Uber laat men steeds vaker links liggen, zo blijkt uit een rondgang langs diverse opdrachtgevers. Dit naar aanleiding van negatieve gebeurtenissen met Uber chauffeurs die in de pers zijn verschenen en de slechte behandeling door Uber van de bij haar organisatie aangesloten ondernemers. Uber is out; steeds meer partijen doen liever zaken met een lokale ondernemer en lokale chauffeurs. Ook die trend is zichtbaar. Weten wie er rijdt, een vast aanspreekpunt, goede service en een chauffeur die je kunt vertrouwen. Daar liggen de kansen voor de gerenommeerde (lokale) aanbieders.

BrusArt Media