Te lage tarieven verleden tijd voor de taxichauffeur…

apr 27, 2020

Home » Overig » Te lage tarieven verleden tijd voor de taxichauffeur…

Te lage tarieven verleden tijd voor de taxichauffeur…

Corona schudt de taximarkt wakker

 

Tarieven moeten met 10%-15% omhoog, als redding van de taxibranche

Hoe loopt het af met de taximarkt? Biedt de Corona crisis bedreigingen of juist kansen voor taxiondernemers? Welke kansen ontstaan er dan? Welke bedreigingen blijven aanwezig of worden misschien zelfs groter? In dit artikel gaan we hier dieper op in. Gaat een bedrijf als Uber de Corona crisis overleven? Hoe ontwikkelt de taximarkt zich na deze crisis? Wat betekent dit voor de aanbestedingen? Wat moeten we voortaan anders doen? Heeft de crisis gevolgen voor de huidige tarieven in de taximarkt? Kunnen taxibedrijven juist groeien nu het Openbaar Vervoer wordt gezien als besmettingshaard?

Wil je als lezer op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Meld je dan alvast hier aan voor onze nieuwsbrief.

 

Taxi boekings-app als game changer

Hoe het begon? De taximarkt was al in een nieuw tijdperk geraakt door de komst van een boekings-app. Dit was de game changer. Ineens kon je eenvoudig, zonder al te lang wachten, in de grote steden snel over een taxi beschikken. In het begin waren dit ook keurige chauffeurs die net dat beetje extra service verleenden. Ze boden een flesje water aan, een oplader of pepermuntje. Voor de internationale reiziger een verademing. Doordat je via de Taxi-app een rit kon bestellen bij aankomst op een station of luchthaven, omzeilde je de lange rijen en kon je direct in -je eigen bestelde taxi- stappen. Je wist ook precies waar en wanneer de de taxi voor zou komen rijden. Met de app kon je de chauffeur beoordelen. Een hulpvaardige chauffeur scoorde hoog.

De taxi app heeft alles doen veranderen. Deze trend zal versneld doorzetten.

De bekendste aanbieder van een taxi-app is natuurlijk Uber. Dit bedrijf, dat haar app snel uitrolde en veel fans scoorde, maakt echter nog steeds duizelingwekkende verliezen. Dit enorme verlies gaat ten koste van de aangesloten taxiondernemers. Nieuwelingen springen nog naïef in de Uber constructie en komen tot de ontdekking dat ze veel moeten werken voor een laag bedrag waarover ze ook nog geld moeten afdragen. Chauffeurs worden ontevreden en haken af. Een deel blijft, omdat ze niet anders kunnen. Dat zijn over het algemeen niet de beste chauffeurs. Er wordt steeds meer geklaagd over de roekeloosheid en onervarenheid van veel chauffeurs.

Nu de Corona crisis is uitgebroken vervallen alle kansen op enige winstgevendheid (als die er al waren) voor Uber en haar aangesloten chauffeurs. Het verdienmodel voor de Uber chauffeur is namelijk zeer laag. Ook wordt er niet goed voor de chauffeur gezorgd. Er is geen samenhang tussen opdrachtgevers en chauffeurs.

De beloofde personeelsopties en beloningen die in het vooruitzicht waren gesteld aan het personeel van Uber (die rijk konden worden), kan zij door de crisis (net als AirBNB) niet meer inlossen. Het gevolg zal helder zijn: het personeel wordt, een deceptie rijker, ontslagen en getalenteerd kantoorpersoneel kiest ervoor zelf te vertrekken. Deze bright young people komen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Veel start-ups (wat Uber eigenlijk nog steeds is) gaan door de Coronacrisis ten onder. En ze zijn niet de enigen.

Veel apps binnen de markt van het personenvervoer zullen het niet gaan redden. Zodra er verlies wordt gemaakt binnen zo’n “succesvolle” onderneming, maar er geen uitzicht is op winst of een beursgang, zal de financiering stoppen. Niemand heeft op dit moment geld over om te investeren in een risicovol project. Geen enkel groot verliesgevend bedrijf in de wereld is zo zwaar gefinancierd als Uber, dat alleen gebaseerd is op aandeelhouderswaarde. En die verdampt nu.

Door de coronacrisis zal het taxi-onderdeel van Uber nog meer geld gaan kosten. En dus moet er door de aandeelhouders meer geïnvesteerd worden. Er blijft minder over voor de taxichauffeurs, tenzij Uber de tarieven drastisch gaat verhogen. Doet ze dat niet, dan zal de zelf gekozen prijsstrategie van Uber tot haar ondergang leiden, omdat dit bedrijf alleen op prijs kan concurreren.

UBER en AIRBNB gaan ten onder in deze Coronacrisis, omdat ze nog nooit winst hebben gemaakt en een beursgang op dit moment is uitgesloten.

Alleen als de tarieven voor de taxi worden verhoogd kan de taximarkt overleven en is de reële economie de winnaar. Dit biedt kansen voor de hardwerkende ondernemer met passie voor het vak en een kleine reserve op de bankrekening. Die taxiondernemer verdient het om weer op het podium te staan. Als vakman of vakvrouw.

Toch biedt het voorbeeld van Uber ook juist een kans op reflectie. Wat leren we hier van? Haal de voordelen eruit en laat de nadelen zitten. Een transitie (grote wijziging) binnen de taximarkt zit er aan te komen, linksom of rechtsom. Er zal iets moeten gebeuren. Dit proces was al in gang gezet, maar wordt nu door de coronacrisis versneld. Alle kaarten komen opnieuw op tafel te liggen.

 

Welke trends kunnen we verwachten?

 • We gaan meer online vergaderen,
 • We gaan vaker thuis werken
 • Voorlopig zijn er minder files,
 • De vraag naar taxi’s zal een tijd lang fors verminderen (90%), corona-vrij vervoer moet worden gegarandeerd,
 • Het overschot van aanbieders van taxidiensten verdwijnt als sneeuw voor de zon,
 • Mogelijk ontstaat er zelfs een tekort aan goede taxiondernemers doordat er teveel zijn omgevallen (nooit een reserve kunnen opbouwen),
 • Na de periode van social-distanding worden samenkomsten weer belangrijker, omdat er weer meer behoefte komt aan ontmoetingen en samenzijn,
 • Eco-vriendelijk rijden wordt de norm, (de vraag is of dit elektrisch is…),
 • De CO2 uitstoot zal direct worden meegenomen in de herstart van de economie,
 • Op-afroep-vervoer wordt de norm,
 • Toegevoegde waarde zoals het verlenen van extra service, hygiëne en extra handjes maken het verschil.  Ontzorg de gast, maak je aanbod breed én flexibiliseer. Zorg voor specialisaties zoals hoog zakelijk, TaxiPlus en persoonlijke bescherming.
 • Weet wie er achter het stuur zit: dit is een belangrijke vertrouwensvraag voor met name zakelijke klanten (bij wie zit ik in de auto)?
 • Veiligheid is een belangrijke voorwaarde (veilig weggedrag, een betrouwbare chauffeur, goed gescreend) zodat ook de taxisector bijdraagt aan het vergroten van de verkeersveiligheid.
 • De taxichauffeur moet het Nieuwe Rijden beheersen. Daar zitten nu ook nog kosten in verborgen door de hoge schadestatistieken binnen deze markt. Minder schades betekent lagere premies. Echter, er zal wel geïnvesteerd moeten worden in een app waarin het rijgedrag van de chauffeur precies wordt bijgehouden en beoordeeld.

 

De taximarkt krijgt door de coronacrisis een ander gezicht

Veel taxi-ondernemers en zzp-taxichauffeurs zullen hun activiteiten moeten staken. Uit principe (we zien er geen heil meer in) of omdat er geen financiële reserves aanwezig zijn (we kunnen het niet langer volhouden). Het zzp-gehalte binnen de taxibranche zal afnemen en het huidige overschot aan taxichauffeurs zal (deels) verdwijnen. Aanbieders van taxidiensten die de crisis willen overleven moeten nu de mogelijke scenario’s uittekenen. Hierbij zijn twee zaken belangrijk:

 • De tarieven voor taxidiensten zullen moeten worden verhoogd met 10%-15%. Deze beslissing zal door de gehele branche gedragen moeten worden, anders werkt het niet en snijden we elkaar in de vingers.
 • De taximarkt zal zich moeten professionaliseren.  Dit biedt de klant meer toegevoegde waarde en garanties op veiligheid.

 

Rekensom

Op iedere € 100.000 omzet moet € 15.000 meer worden verdiend. Hiervan gaat 40% naar opleidingen en 60% naar de ondernemer en het platform in de vorm van een commissie of lidmaatschap ter dekking van de technologische innovaties die met elkaar moet worden bereikt. Pas dan zal een vaste kern van gedreven taxiondernemers in Nederland kunnen floreren. In deze berekening wordt de zzp-chauffeur ook redelijk en billijk betaald voor zijn of haar diensten.

De taximarkt moet nu haar innovatiekracht laten zien. Het imago flink oppoetsen; betrouwbaar, stipt, groen, betaalbaar en veilig personenvervoer bieden. En alles vanuit één app. Die app staat open voor iedere taxiondernemer die kwaliteit wil leveren en bereid is daarin te investeren. Het uurtarief wordt, na een goede correctie, op een nieuw niveau geplaatst dat eerlijk is naar de chauffeurs en de ondernemers.

Dit moet goed worden uitgelegd, zodat de overheid en het bedrijfsleven hiervan de meerwaarde zien en bereid zijn een iets hoger tarief te accepteren.

 

Aanbestedingen moeten anders

Veel aanbestedingen zijn erop gericht zoveel mogelijk diensten voor een zo laag mogelijk bedrag in te kopen. Garanties worden zo weinig mogelijk gegeven. Het risico wordt volledig bij de ondernemer neergelegd. Door het huidige systeem van aanbestedingen wordt het bestaansrecht, het fundament van de taximarkt omvergetrokken omdat het tarief meestal toch leidend is, ook al wordt dit niet altijd zo benoemd. Dit rijmt niet met de Wet Arbeid in Balans.

Een recent voorbeeld is Taxi Electric, dat onlangs failliet is verklaard. Het aantrekken van vast personeel binnen de huidige taximarkt met de huidige prijsstellingen is niet mogelijk. Vaste arbeidsovereenkomsten zijn onmogelijk geworden. Vraag en aanbod zijn geen communicerende vaten meer. Er is een overschot ontstaan aan taxiondernemers, waardoor de tarieven sterk onder druk zijn komen te staan. Pas bij een versoepeling van het ontslagrecht kunnen vaste medewerkers worden aangetrokken en zorgt de taxiwereld ook voor werkgelegenheid. De vakbonden houden dat echter tegen. Dit biedt wel direct ruimte voor zzp’ers die zich, als ze met een eigen auto rijden, kunnen aansluiten bij een taxiplatform. We horen de vakbonden alweer kermen.

Aanbestedingen zijn alleen voor eendagsvliegen of slecht renderende ondernemingen interessant. Dit trekt geen echte ondernemers aan, maar is alleen weggelegd voor hele grote organisaties waar duurbetaalde adviseurs goed zijn in het schrijven van aanbestedingen tegen de laagte prijs en gecombineerd van uitbuiting van subcontractors. Dit heeft niets meer met ondernemerschap en vakmanschap te maken. Meedoen met aanbestedingen is alleen goed voor de betaling van het management bovenin de organisatie. De chauffeur zelf verdient er nauwelijks aan. Dat komt door de prijsstelling en beoordeling door de markt.

De uitgangspunten van de aanbestedingen moeten dus anders worden opgesteld. Die bal ligt bij de instellingen, overheid en vakbonden. Laat KNV daar flink werk van maken richting de politiek en overheid. Want het is diezelfde overheid die dit alles in stand houdt. Beoordeel de aanbiedingen op basis van kwaliteit en innovatiegraad in plaats van prijs. Maak die prijs onderschikt zijn aan de kwaliteit en biedt ruimte voor continuïteit en innovatievermogen. Alleen zo kan de branche weer floreren.

 

Vertrouwen terugwinnen

Personenvervoer blijft gaan om persoonlijke service. Dat kan geen zelfrijdende auto vervangen. Nu niet en in de toekomst niet. Oké, toegegeven, een deel van de markt zal persoonlijke service niet belangrijk vinden. De zakelijke reiziger is echter wel klaar met de nukkige taxichauffeur die staat te roken naast zijn auto en heeft geen problemen met het bestellen van een zelfrijdende taxi. Dit heeft de branche zichzelf aangedaan; door de verhalen van agressieve of juist onbeschofte optredens van taxichauffeurs is een slechte PR ontstaan. Het vak van taxichauffeur wordt ook nog te vaak uitgevoerd door mensen met diverse baantjes die dit ‘er nog even bij doen’ en 80 uur per week moeten werken om rond te kunnen komen. De achterliggende reden ligt weer in die te lage prijs.

Er zijn teveel chauffeurs die niet goed zijn opgeleid en te weinig verdienen om in zichzelf te investeren. De chauffeur weegt de de hoge kosten per maand af tegen de kosten van een (aanvullende) opleiding of training. Kan hij die kosten halen uit het aantal ritten die hij rijdt? Dat budget is vaak niet aanwezig omdat de ritprijs te laag is. Met reële tarieven ontstaat er voor ondernemers ruimte voor verbetering en opleidingen.

De ervaren en goed geschoolde taxichauffeur moet nu het vertrouwen terugwinnen van de overheid, andere afnemers en van het grote publiek. Dat vraagt om een goede selectie, scholing, training en begeleiding van deze chauffeurs, die hard moet werken voor een redelijk inkomen. De techniek kan daarbij helpen door de klantwaarderingen, big data (zoals het gereden aantal kilometers), werkuren en opbrengsten tegen elkaar af te wegen. Er moet gewerkt worden aan de persoonlijke presentatie en servicegerichtheid van de taxichauffeur 2.0; een chauffeur die met je meedenkt en waar je graag nog een keer bij in de auto stapt. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in duurzame voertuigen die op de langere termijn ook rendabel blijven.

Als eerste moet de vakbekwaamheid van de chauffeur moet weer centraal staan. De app zorgt voor efficiënte planning en nieuwe opdrachten, terwijl de chauffeur direct wordt beoordeeld. Dat vergroot het zelfreinigende vermogen van de branche.

 

Transparant tarief: ten tweede zal transparant (zichtbaar en goed uitgelegd) moeten worden hoe het tarief tot stand komt in de taximarkt. Hierbij mag de human factor niet worden vergeten: de chauffeur. Voor de chauffeur die flexibel is en veilig en betrouwbaar werkt (en vaak zzp-er is), wordt een reële vergoeding betaald. Dit kan door het juiste platform worden gewaarborgd.

 

De waarde van een chauffeurs-app

Opdrachtgever zouden bij de keuze voor een specifieke app niet alleen waarde moeten hechten aan de snelheid, maar ook de maatschappelijke relevantie van een aanbieder. Wat voor partij is mijn leverancier eigenlijk? Wil ik die wel steunen? En zo ja, waarom dan? Ben ik bereid om voor een betere service ook een iets hogere ritprijs te betalen? Of misschien moet ik een (voordeliger) abonnement nemen?

Een goed voorbeeld is de TCA app. De TCA profileert zich als partij van en voor de Amsterdammers. Zij kent Amsterdam als geen ander. Daar zit kennis, ervaring en (klant)vertrouwen. Ik krijg dus als gast te maken met een chauffeur die verbonden is met Amsterdam en daar ook zijn of haar vak van heeft gemaakt. Dat voelt goed. Tegelijkertijd kun je met de TCA app ook bestellingen plaatsen in andere grote Europese steden, waar lokale partners van TCA zitten. Ook dat is voor de klant geloofwaardig.

Er is nu ruimte voor een goed alternatief als taxiplatform in Nederland. Zeker als Uber omvalt en hun lage tarieven niet meer leidend zijn binnen de branche. De TCA app is het best mogelijke voorbeeld van een chauffeurs-app op dit moment. Er wordt bij TCA goed gezorgd voor de aangesloten taxiondernemers. Ze nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door de aangesloten ondernemers te helpen zichzelf opnieuw uit te vinden, zodat ze beloond worden voor hun maatschappelijk relevantie. De kwaliteit krijgt een impuls doordat er gestart is met de TaxiPlus opleidingen voor de chauffeurs, waarbij naast de serviceverlening ook het veilig en comfortabel vervoer centraal staat.

De TCA heeft zich ten doel gesteld om de verbindende factor te worden in de Randstad als het gaat om de vakbekwame en professionele taxiondernemers. Als ze daarin slagen zou dit de aanzet kunnen zijn voor een app voor alle ondernemers binnen de taxibranche, ook voor kleinere ondernemingen die geen geld hebben om in een eigen professionele app te kunnen investeren.

 

Wees slim als taxi-ondernemer

 • Richt je als lokale ondernemer weer op je vak: professionele chauffeursdiensten leveren binnen jouw regio met optimale beschikbaarheid, daar ligt jouw kracht, focus daar op,
 • Zorg ervoor dat je als taxiondernemer bezig bent met het luisteren en bezoeken van jouw (nieuwe) klanten en opdrachtgevers,
 • Sluit je aan bij een goed en doordacht platform, waardoor je als ondernemer wordt ontzorgt en waarbij de focus ligt bij de kwaliteit en beschikbaarheid van jouw taxidiensten tegen een reële prijs, zodat je mee kunt liften met extra opdrachten,
 • Laat dat platform uitleggen aan de markt wat de voordelen zijn en jouw diensten promoten, zodat jij met beide handen aan het stuur de kilometers maakt die nodig zijn om jouw omzet en marge te behalen.
 • Houd je eigen back office en marketingkosten laag,
 • Laat de aanbestedingen over aan de grotere partijen. Met die partijen kun je als toeleverancier onderhandelen over jouw inzet,
 • Wees terughoudend met het aannemen van vast personeel, tenzij dit juridisch en financieel mogelijk is,
 • Zorg dat je bijblijft in jouw vakgebied en volg een goede TaxiPlus of andere vakopleiding. Dan kun je een stapje hoger zetten in jouw dienstverlening, zodat je ook breder inzetbaar bent voor de zakelijke markt. Breed inzetbaar betekent meer kans op meer een hoogwaardige omzet.

 

Overweeg ook om jezelf verder te specialiseren in veiligheid en een professioneel certificaat te behalen. Denk hierbij aan het DEKRA certificaat of CCV D certificaat. Zo word je onderdeel van een klein specialistische club hoogwaardige directiechauffeurs. Daar zijn er maar een paar honderd van in Nederland. Dan maak je echt onderscheid. Bied deze gespecialiseerde diensten aan via (de app van) het platform waar je bent aangesloten, zodat je kans maakt op interessante opdrachten, die je als zzp’er normaliter niet zou hebben gekregen.

De coronacrisis dwingt iedere ondernemer binnen de markt van het personenvervoer zich te bezinnen op de tijd die voor ons ligt en goede afwegingen te maken waar de focus binnen het bedrijf dient te liggen.

 

Vergeet niet om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op dit terrein. Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

BrusArt Media

 

 

 

 

Alle nieuwe artikelen

Certificering van chauffeurs

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in het land van de chauffeurs. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Daarin staan ook regelmatig leuke aanbiedingen en vacatures die voor jou interessant kunnen zijn. Meld je aan voor de nieuwsbrief.