De trends: Vak van directiechauffeur in beweging : Analyse van het jaar 2019

jan 13, 2020

Home » Overig » De trends: Vak van directiechauffeur in beweging : Analyse van het jaar 2019

De trends: Vak van directiechauffeur in beweging : Analyse van het jaar 2019

Het vak van directiechauffeur is zich verder aan het evolueren. De economische omstandigheden zijn positief te noemen. Dit heeft een gunstige invloed op de vraag naar directiechauffeurs. Daarnaast hebben de innovaties binnen de automobielindustrie en informatietechnologie ook invloed op het vak directiechauffeur en privé-chauffeur. Verder zien we dat de maatschappelijke moraal een belangrijke rol speelt (in het voordeel van deze beroepsgroep). Met alcohol achter het stuur plaatsnemen, bellen of WA-berichten (laten ver)sturen achter het stuur zijn maatschappelijk onverantwoorde acties en worden ook als zodanig veroordeeld door de publieke opinie en bestraft door het OM. Te hard rijden is uit de tijd. Daar spelen de ecologische gevolgen weer mee (wat vooral politiek is ingegeven).

Chauffeur.NL heeft een analyse gemaakt onder 700 actieve opdrachtgevers en directiechauffeurs en onderzocht in hoeverre dit het vak van directiechauffeur of privéchauffeur beïnvloedt.
Chauffeur.NL stelt deze uitkomsten hieronder beschikbaar.

 

De volgende trends zijn volgens Chauffeur.NL zichtbaar:

 • De auto is een volwaardige werkplek geworden. Auto’s zijn comfortabeler en zuiniger gaan rijden. Er wordt vaker gewerkt vanaf de achterbank, omdat veilig internet overal beschikbaar is,
 • Door de maatschappelijke discussie over bellen en WhatsAppen achter het stuur, is de moraal sterk aan het veranderen. Het is not-done. Bedrijven en organisaties voeren strikte regels in voor hun adviseurs en buitendienstmedewerkers waarin het verbod is opgenomen om te bellen of WA-en tijdens het autorijden. De wetgeving is op dit terrein ook verder aangescherpt (nieuwe artikel 5A WvW),
 • De achterbank wordt vaker omarmt als ideale werkplek. Hierbij neemt het aantal doelgroepen, die gebruik maken van een chauffeur weer toe. Dit komt door het toegenomen fileleed en de verhoogde agendadruk,
 • De elektrische auto wordt vaak door opdrachtgevers en hun chauffeurs gemeden. De reden hiervoor is dat onderweg veel tijdverlies optreedt en er geen langdurige continuïteit in kilometers wordt gegarandeerd. Dit levert veel tijdstress op bij de chauffeur en bij de cliënt,
 • Opdrachtgevers ruilen hun elektrische auto weer vaker in voor een hybride variant,
 • De werkdag van de chauffeur is langer is geworden. Dit komt door de toename van het aantal files en door de langere afstanden (ook naar het buitenland) die worden gereden,
 • Er wordt vaker in één dag naar Frankfurt, Brussel, Parijs en Duitse steden gereden,
 • De opdrachtgever heeft meer behoefte aan een comfortabele rijstijl. De chauffeur mag niet meer te hard rijden. Dit is maatschappelijk gezien onverantwoord. Er wordt daarom eerder van huis of kantoor vertrokken,
 • Er wordt geen risico meer wordt genomen als het gaat om de integriteit en professionaliteit van de chauffeur. Die chauffeur moet minimaal CCV-D of, bij voorkeur, DEKRA D1 gecertificeerd zijn voor de doelgroep C-level en Raden van Bestuur,
 • Studentchauffeurs worden vooral gevraagd voor thuisbrengritten, valet parking en parkeerdiensten,
 • Wachttijden van chauffeurs worden vaker gebruikt voor het doen van licht administratief of facilitair werk,
 • Door de toename van het aantal dreigementen (en door aanslagen), is de vraag naar professionele directiechauffeurs aan het toenemen. Een nieuwe groep Veiligheidschauffeurs is ontstaan.
 • De vraag naar Veiligheidschauffeurs neemt toe, vooral vanuit de advocatuur,
 • De winst in declarabele werktijd bedraagt gemiddeld 15 á 20 uur per week, als een directiechauffeur het stuur van de opdrachtgever overneemt,
 • De Wet Arbeid in Balans zorgt voor meer zzp-chauffeurs. Inhuren via een uitzendbureau wordt door deze wet fors duurder,
 • De Wet Arbeid in Balans zorgt tevens voor een afname van de flexibiliteit van de inzet van een oproepchauffeur. Die wordt sterk negatief beïnvloedt,
 • De inhuur van een directiechauffeur op afroep in Nederland kost gemiddeld € 25,75 per uur (zonder certificering),
 • De inhuur van een gecertificeerde directiechauffeur kost gemiddeld € 35,00 per uur (CCV certificering), afhankelijk van de ervaring,
 • De inhuur van een DEKRA gecertificeerde directiechauffeur kost gemiddeld € 38,50- € 40,00 per uur, afhankelijk van de ervaring.
 • Een acceptabel tarief is dat een chauffeur circa 10% -15% van het dagtarief van de functionaris op de achterbank mag kosten. De gecreëerde werktijd wordt gezien als rendement op uitgaven.
 • De directiechauffeur verdient bij een intermediair een basisvergoeding, terwijl deze bij de eindopdrachtgever het dubbele salaris kan verdienen (mits hij of zij gecertificeerd is). Zie hier de analyse.

 

Omvang en trends in de markt

In Nederland zijn circa 10.000 chauffeurs actief. Deze groep is onderverdeeld in studentchauffeurs, privé-chauffeurs, directiechauffeurs en veiligheidschauffeurs.

 • Momenteel zijn circa 4.000 directiechauffeurs fulltime werkzaam bij een opdrachtgever,
 • Hiervan is momenteel een groep van 1.300 chauffeurs CCV D en/of DEKRA gecertificeerd,
 • Er zijn in Nederland 14 intermediairs, waarvan 12 intermediairs zich vooral richten op studentchauffeurs,
 • Circa 30% van de chauffeurs werkt via een intermediair,
 • Er wordt een krapte verwacht van gecertificeerde directiechauffeurs. De huidige directiechauffeurs gaan met pensioen. De vraag naar een gekwalificeerde directiechauffeur zal stijgen door de maatschappelijke en economische omstandigheden,
 • Er wordt vaker een directiechauffeur in vaste dienst aangenomen. Het hoofdargument is om discretie en 100% geheimhouding te kunnen garanderen,
 • Het lukt bedrijven nauwelijks om een goede directiechauffeur te vinden. Na een proeftijd valt gemiddeld 60% weer af. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op een professionele intermediair.
 • Jaarlijks worden circa 295 directiechauffeurs geëxamineerd en gecertificeerd nadat deze een erkende opleiding hebben gevolgd.,
 • Het CCV heeft aangegeven volgend jaar te zullen stoppen met het afnemen van de examens voor directiechauffeurs. Een alternatief is nog niet gevonden.
 • Het certificeringsinstituut DEKRA heeft aangegeven haar personencertificering van directiechauffeurs met het DEKRA certificaat International Executive Chauffeur te continueren.

 

Artikelen mogen worden overgenomen indien bij de bronvermelding Chauffeur.NL wordt vermeld.

Chauffeur.NL is de zusteronderneming van Brussaard Chauffeursdiensten en BRUSECO, beiden marktleiders in het werven, selecteren en opleiden van directiechauffeurs sinds 1990.

Brussaard Chauffeursdiensten heeft een gratis White Paper geschreven over de zin en onzin van het inzetten van een chauffeur op afroep. Deze White Paper kun je hier direct lezen.

Deze ondernemingen zijn 100% deelnemingen van ChauffeurPRO.

2020

Alle nieuwe artikelen

Certificering van chauffeurs

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in het land van de chauffeurs. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Daarin staan ook regelmatig leuke aanbiedingen en vacatures die voor jou interessant kunnen zijn. Meld je aan voor de nieuwsbrief.