Coronaproof rijden als taxichauffeur en zorgvervoer, lukt dat?

apr 23, 2020

Home » Taxi chauffeur » Coronaproof rijden als taxichauffeur en zorgvervoer, lukt dat?

Coronaproof rijden als taxichauffeur en zorgvervoer, lukt dat?

Deze informatie is samengesteld in overleg met het RIVM, betrokken ministeries, enkele andere deskundigen en TX Keur.

Omdat juist in deze periode de beschikbaarheid van vervoer van essentieel belang kan zijn, vervult het zorg- en taxivervoer momenteel een belangrijke functie. Net als bij het OV is het uitgangspunt dat er alleen gebruik wordt gemaakt van een taxi, als er geen andere optie is. De gezondheid van zowel de chauffeur als de reiziger staat daarbij voorop. Het is daarom van belang dat zowel reizigers als taxiondernemers de adviezen van het RIVM ten aanzien van hygiëne en persoonlijke afstand opvolgen. Aansluitend op deze basisuitgangspunten vervoert een taxi alleen een passagier wanneer er sprake is van een afstand van minimaal 1,5 meter tussen de chauffeur en passagier, of wanneer er een gesloten afscheiding is tussen de chauffeur en passagier. Daarnaast is het advies om maximaal één passagier tegelijkertijd te vervoeren, tenzij het personen van hetzelfde huishouden betreft.

 

Verschil tussen Corona en Covid-19?

Om verwarring te voorkomen leggen we dit eerst uit. Wat is het verschil tussen Corona en Covid-19? Het Covid-19 virus behoort tot de Corona virus familie, net als Sars en Mers.  Vanaf december 2019 is er dus een nieuw coronaviris opgedoken: dit virus heet Covid-19. (Coronavirus Disease 2019)

 

Taxi versus openbaar vervoer

Het reizen met de taxi is natuurlijk veel veiliger dan met het openbaar vervoer. De kans om door anderen besmet te worden is immers kleiner. We gaan er dan ook vanuit dat, zodra we in de laatste fase van de noodmaatregelen zitten, er veel meer taxiritten besteld zullen worden. De taxi dient wel na iedere passagier opnieuw te worden gereinigd.

 

Schadebeperking

Ben je zelfstandig ondernemer binnen de taxibranche? Dan wordt geconfronteerd met een enorme terugloop in opdrachten. Maak jij je zorgen en slaap je misschien slecht? Neem even een stap terug. Zorg ervoor dat je je kosten zo laag als mogelijk maakt nu je omzetverlies hebt. Bespreek ook met jouw eventuele Taxiplatform wat je kunt doen aan de vaste lasten. Praat erover met collega’s om je zorgen te delen. Zo help je elkaar door de crisis heen.

Kijk welke vergoedingen door de overheid voor jou van toepassing zijn. Kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met de Kamer van Koophandel. Lees hier meer over de vergoedingen waar jij recht op hebt.

 

Wanneer kan ik als taxichauffeur weer zorgeloos rijden?

De ondernemende wil van de Nederlandse taxichauffeur is nog nauwelijks te temmen. En geef hem of haar eens ongelijk. Goed dat ook het beroep van taxichauffeur onder de SBI-codes is meegenomen, want ook deze beroepsgroep stond ineens stil door de Corona en daarmee samenhangende ziekte Covid-19. We zijn inmiddels al weken verder. Inkomsten zijn enorm gedaald of zelfs helemaal verdwenen, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Je mag als taxichauffeur in principe mensen vervoeren, mits je je aan de 1,5 meter-regel houdt. Kan je die afstand niet garanderen? Dan is een afscherming belangrijk. Dat is nu verplicht.

Er zijn goede en innovatieve oplossingen door taxichauffeurs bedacht om coronaproof te rijden. Zo wordt er gewerkt met schermen en folies in de taxi’s. Lees hier meer over die schermen van Tribus. Een scherm is geen verplichting als er een minimale afstand is van 1,5 meter. Het protocol zegt hierover: is het niet mogelijk de afstand van 1,5 meter te bewaren, dan is een plaatsing van een doorzichtig scherm mogelijk dat de chauffeur afschermt. Zorg ervoor dat deze zo wordt geplaatst dat dit de veilige besturing van het voertuig niet kan belemmeren.

Ook is iedere taxichauffeur zich nu wel bewust geworden van de hygiëne in de auto. Iedere taxichauffeur heeft geleerd om nu zijn handen vaak en goed te wassen en te niezen in de elleboog. En heeft hij of zij ziekteverschijnselen, dan wordt er gewoon niet gereden. Dit is allemaal bedoeld om de besmettingsfactor omlaag te krijgen. We zetten de regels nog even een rijtje:

 • Ga niet aan het werk af als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts.
 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.
 • Houd de binnenkant van je auto goed schoon. Denk vooral aan handgrepen van je passagiers.
 • Heb je ziekteverschijnselen of directe mensen om u heen die zich ziek voelen? Ga dan niet werken.

 

Noodzakelijke doeleinden
In feite stelt dat veel ritten voor de taxichauffeurs zijn weggevallen, omdat iedereen thuis moet werken. Vervoer met noodzakelijke doeleinden is dus wel toegestaan. Wat houdt dat in?

 • Vervoer van en naar medische zorg (patiënten)
 • vervoer van zorgpersoneel en mensen in vitale beroepen
 • Eerste levensbehoefte
 • In stand houden van vitale processen.

Hiervoor gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. In het protocol staat wanneer het protocol van toepassing is.

 

Informeer vooraf jouw passagiers. Geef ze de volgende tips:
Tip voor passagiers

 • Neem een taxi als het niet anders kan,
 • Reis niet als je ziek bent of verschijnselen vertoont,
 • Reis alleen,
 • Stap zelf in en uit,
 • Houd afstand tot de chauffeur,
 • Ga achterin zitten,
 • Doe zelf de gordel om,
 • Zet zelf jouw koffer achterin of houd deze op schoot,
 • Geef geen hand aan de chauffeur,
 • Betaal contactloos.

Alles wat jij als chauffeur geleerd hebt, moet je voor nu weer even afleren! Deze aanpassingen lijken misschien niet zo klantvriendelijk, maar het kan besmettingen voorkomen.

 

Tips voor de taxichauffeur

 • Ga niet rijden als je zelf ziek bent of verschijnselen hiervan vertoont,
 • Houd afstand tot de passagier, geef geen hand,
 • Laat de passagier zelf in- en uitstappen
 • Laat de passagier achterin plaatsnemen,
 • Laat de passagier zelf de gordel zelf omdoen,
 • Laat de passagier zelf de bagage in de kofferruimte plaatsen,
 • Zorg voor een fysieke afscheiding tussen de achterbank en de chauffeursstoel als niet 1,5 meter kan worden aangehouden,

Er kan gereden worden met bussen zonder afscheiding, als de voorste stoelen vrijgehouden kunnen worden en als de 1,5 meter gehaald wordt.

 

Maak de volgende zaken steeds opnieuw schoon:
deurgrepen, armleuning, veiligheidsgordel, hoofdsteun, handgrepen, stuur en het pin-apparaat

 

Bij het bestellen van een rit krijgen de passagiers eerst de centralist aan de lijn. Deze raadt taxivervoer af als er geen noodzaak voor is. Is er sprake van noodzakelijk vervoer, dan wordt gewerkt zoals afgesproken. Een mondkapje of bril is niet nodig als er afstand kan worden gehouden. Dan zijn de algemene maatregelen van het RIVM van toepassing.

 

Handhaving

Kun je twee mensen tegelijk vervoeren? Dat mag alleen als deze twee mensen tot dezelfde familie behoren. De regel van 1,5 meter moet voor andere passagiers in acht worden genomen.

 

Ventilator

Probeer een flinke luchtcirculatie te voorkomen. Zet de ventilator of airconditioning niet hard aan.

 

Voertuig van zieke collega

Het voertuig heeft al een week stilgestaan, want de berijder was ziek. Levert deze auto nog gevaar op?
Nee, dit levert geen gevaar op. Het virus kan onmogelijk zolang overleven.

 

Belangrijke mededeling

Bovenstaande adviezen gelden voor alle passagiers die niet besmet zijn of hiervan verschijnselen vertonen.

 

Updates

Deze pagina zal bij iedere wijziging worden aangepast. Zo blijf je actueel op de hoogte van de maatregelen en mogelijkheden als taxichauffeur.

 

Als iemand ziekteverschijnselen vertoont, dan dient de passagier een mondkapje te dragen (mond-neus masker).

Dan hoeft de chauffeur geen mond-neus masker te dragen. Let dan ook extra op de hand-hygiëne.

Behoefte aan meer informatie? Klik dan hier.

Al deze informatie is ook in video-vorm voor handen. Klik hier voor deze uitgebreide uitleg en toelichting.

Bron: CoronaABC

 

Naschrift: RDW standpunt over afscheidingen/schotten/schermen in voertuigen

Er zijn de afgelopen dagen verschillende signalen ontvangen dat RDW bezwaren heeft bij de fysieke afscheidingen in taxi’s en busjes.

Volgens artikel 22 van de wegenverkeerswet dient iedere aanpassing aan je voertuig of voertuigonderdeel voorzien te zijn van een typegoedkeuring. RDW heeft tot nu toe geen typegoedkeuringen afgegeven voor schermen en folies in voertuigen. Deze situatie was aanleiding voor een informeel overleg met de RDW en het ministerie van I&W vanmiddag.

Situatie

–          De RDW is al met het CBR en de rijschoolbranche in overleg over de mogelijkheden voor een afscheiding tussen instructeurs en examinatoren en cursisten en examenkandidaten. De RDW zal eventuele oplossingen voor rijscholen, onze sector en ook de bussector en het OV alleen kunnen goedkeuren of gedogen, met toestemming van het ministerie van I&W. Daarom is I&W ook betrokken bij het overleg.

–          Op basis van EU-regels voor toelating van voertuigen op de openbare weg en andere verkeersveiligheidseisen zal worden gekeken naar het gebruikte materiaal en de manier waarop dat is bevestigd.
De volgende vragen zijn bijvoorbeeld relevant: wordt het zicht (teveel) belemmerd, brengt een scherm/folie bij ongevallen misschien letsel toe aan inzittenden, wordt de werking van de airbags beïnvloed (luchtstroomveranderingen), kunnen chauffeur en passagiers nog vluchten bij een ongeval, kunnen hulpdiensten hun werk nog doen bij een ongeval?

–          Verzekeraars dekken eventuele schade van een ongeval vermoedelijk niet als blijkt dat een voertuig werd aangepast zonder typegoedkeuring.

Oplossingsmogelijkheden

–          Binnen I&W zal samen op worden getrokken voor de sectoren rijscholen, CBR en onze sectoren. Onze boodschap dat duidelijkheid heel snel moet komen, is overgebracht. We legden uit dat er al investeringen zijn gedaan en andere ondernemers op het punt staan die te doen.

–          Er lijkt bij zowel I&W als RDW bereidheid om na te denken over praktische oplossingen, waarbij een oplossing zou kunnen zijn: werken met een ontheffing.

–          RDW schat nu – informeel – in dat zacht materiaal eerder in aanmerking zal komen voor goedkeuring of gedogen, dan hard materiaal.

 

Vervolgafspraken

–          Er is een bijeenkomst op locatie over lesvoertuigen, met diverse instanties, waaronder ook de politie. De RDW-ers zullen daarbij ook nadenken over wat er in taxivoertuigen toegestaan zou kunnen worden.

–          KNV wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze bijeenkomst. Dan wordt geprobeerd ook concrete afspraken te maken over het vervolg.

 

Wat betekent dat voor de situatie nu ?

Op basis van de protocollen die er lagen, zullen vervoerders hier en daar al een afscherming geplaatst hebben, en zich afvragen bij bovenstaande: da’s allemaal leuk, maar wat nu? Als u in voertuigen een afscheiding heeft aangebracht (waarvoor geen RDW goedkeuring is afgegeven), zult u een afweging moeten maken: loop ik een risico dat er bij een eventueel ongeval problemen ontstaan met mijn verzekeraar? Bespreek dat desnoods met uw tussenpersoon of verzekeraar en leg daarbij uit dat u de afscheiding aanbracht om te voldoen aan officiële protocollen. Als u op het punt stond bepaalde investeringen te gaan doen, dan zou ons advies zijn, om daar nog even mee te wachten in afwachting wat bovenstaand traject nu gaat opleveren.

 

 

 

Alle nieuwe artikelen

Certificering van chauffeurs

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in het land van de chauffeurs. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Daarin staan ook regelmatig leuke aanbiedingen en vacatures die voor jou interessant kunnen zijn. Meld je aan voor de nieuwsbrief.