Het is de doorn in het oog van iedere chauffeur: de e-bike. Ze gaan te snel, ze rijden overal door, kleven en het zijn net bijen. En als er iets gebeurt, dan ben je als chauffeur bijna altijd aansprakelijk, omdat de e-bike, de oorspronkelijke fietser, “met rechte rug tegen de wind in trappend”, voorheen als zwakke verkeersdeelnemer werd gezien. Deze raakt over het algemeen ook ernstig gewond. De E-bike gaat veel slachtoffers eisen. Is dit nog wel een fietser?

“Ik ben zelf e-bike chauffeur. Leuk hoor. Ik ga veel sneller en kan lekker meerijden in het verkeer. Het kost me minder energie”, aldus een e-biker die zojuist op training komt aan de Zonnebaan 45 in Utrecht. Hij vervolgt: “Maar het ging wel bijna mis op de rotonde hier verderop. Ik kon me ternauwernood nog in veiligheid brengen door een flinke uitwijkactie. Sommige automobilisten kunnen ook niet kijken he?”.

Een artikel in het AD is duidelijk: “Het verkeer is enorm veranderd door e-bikes”. Er is een groot onderzoek naar gedaan door VIA. En ja, onze mening is dat dit ook echt een vervolg moet gaan krijgen. Vooral rotondes zijn nu juist onveiliger geworden. Gaan we weer terug naar het gewone kruispunt?

Verkeersbureau VIA heeft een grootschalig onderzoek gedaan. Met name rotondes binnen de bebouwde kom zijn onveilig. Dat vindt 12% van de ongelukken plaats, terwijl ze maar slechts 0,6% uitmaken van alle kruispunten.

Erik Donkers van VIA:“De fiets is afgelopen jaren aan een rvivial bezig. Er zijn heel veel fietsers en verschillende soorten fietsers: van e-bikes tot bakfietsen, racefietsen en speedpedelecs”.

De ongevallen vinden nu vooral nog in Zuid Holland plaats, maar al snel zal dit verhoogde ongevallenpercentage zich gaan verspreiden naar de rest van Nederland. We zijn de snelheden niet gewend. Een fietser wordt vooral door veel chauffeurs anders ingeschat, omdat we gewend zijn dat die zich langzamer voortbeweegt. Ze duiken steeds op en benaderen je snel. We vinden motoren al lastig genoeg. Daar komt nu een horde e-bikes bij! Het gaat hierbij niet alleen om gewenning, maar ook een noodzakelijke aanpassing in de infrastructuur.

Maar hoe zit het dan met de beroepschauffeur? Die dagelijks onderweg is? De komst van de rotondes was een aanwinst.De rotonde werd jarenlang heilig verklaard. Maar ook bij een gemiddelde rotonde is de wielrenner nu ook nauwelijks op tijd te zien is, als deze van rechtsachter de rotonde op stuift. Gaan we nu weer terug bij af? Gaan we iets aan de vliegende e-bikes doen? Welke oplossingen zie jij voor je?

Mogelijke oplossingen:

  1. 10 km snelheidsbeperking instellen voor e-bikes en wielrenners bij rotondes (haal de vaart eruit).
  2. Rotondes opheffen en weer als kruispunt inrichten met verkeerslichten.
  3. Chauffeurs beter opleiden.

Het mag duidelijk zijn dat het deelnemen aan het verkeer nu alleen maar gecompliceerder is geworden als chauffeur. Dit beeld wordt bevestigd door de toename van het aantal verkeersongevallen. Tel daarbij op dat de schadelast per ongeval ook veel hoger is door alle technologische voorzieningen in de bumper en spiegels en reken uit wat de trend gaat worden: duurdere verzekeringen. Dat betekent werk aan de winkel voor alle (beroeps)chauffeurs!

BrusArt Media