Wat is mijn salaris als directiechauffeur?

mrt 1, 2020

Home » Actueel » Wat is mijn salaris als directiechauffeur?

Wat is mijn salaris als directiechauffeur?

Deze content is aangeboden door BRUSECO.

Het is een vraag waarvoor wij regelmatig een advies uitbrengen: “Wat is mijn salaris als directiechauffeur?”.
BRUSECO heeft daarin veel ervaring en is op dit terrein ook specialist.

Mede doordat Brussaard Chauffeursdiensten als zusteronderneming een groot aantal werving- en selectieopdrachten jaarlijks voor bedrijven uitvoert. Dit is de intermediair voor directiechauffeurs en privé-chauffeurs met de meeste jaren ervaring. Brussaard is in 1990 opgericht en heeft sindsdien meer dan 4500 opdrachtgevers bediend.

Factoren die salaris bepalen

De vraag over het salaris voor de directiechauffeur kan diverse antwoorden hebben. Dit is afhankelijk voor wie de directie- of privé-chauffeur gaat werken.

  • Gaat u bij een werkgever aan de slag als gecertificeerd directiechauffeur of privé-chauffeur?
  • Gaat u bij een intermediair aan de slag?
  • Wat is uw leeftijd en uw ervaring?
  • Gaat u bij een limousinebedrijf of taxibedrijf aan de slag als gecertificeerd directiechauffeur?
  • Gaat u zelfstandig werken als ondernemer of ZZP-er?

Directiechauffeur of privé-chauffeur hoogste salaris

Het spreekt voor zich dat uw salaris als directiechauffeur of privé-chauffeur bij optie 1 (werkgever) het hoogste zal zijn. Hierbij kunt u denken dat u gecertificeerd directiechauffeur wordt bij een beursgenoteerd bedrijf, multinational, bank of ander soort bedrijf. Hierbij is altijd de CAO van toepassing op uw salaris. Gaat u in dienst bij een bank, dan is de Bank Cao van toepassing. Gaat u aan de slag voor een Bouwbedrijf, dan zal de CAO van de bouw van toepassing zijn.

Volgens die CAO is uw salaris van tevoren vastgelegd. Dat geldt ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenvoorziening en scholingsfonds. In de regel is het werken voor een dergelijke opdrachtgever de juiste plek waarvoor u bent opgeleid als DEKRA / CCV D gecertificeerd directiechauffeur. Uw salaris als directiechauffeur bedraagt tussen de € 40.000 en € 60.000 bruto per jaar. Uw salaris is afhankelijk van het aantal ervaringsjaren als directiechauffeur, uw leeftijd en uw behaalde certificaten.

 

Intermediair directiechauffeur

Gaat u via een intermediair aan de slag als directiechauffeur? Dan zal uw salaris lager worden vastgesteld dan hiervoor is gesteld. De intermediair maakt namelijk zelf kosten, zoals een kantoor, de planning, de werving- en selectiekosten, acquisitiekosten en verzekeringen. Ook draagt de intermediair het betalingsrisico en moet vaak het salaris vooruitbetalen, zodat ze geld moet sparen. Daarnaast moet deze intermediair voldoen aan de AVG wetgeving, aansprakelijkheidsverzekeringen en (in geval van Brussaard Chauffeursdiensten) is ook een Aanvullende Autoverzekering van toepassing. Al deze kosten zullen betaald moeten worden uit de marge die de intermediair maakt op het -aanbieden van deze chauffeurs op afroep-.

In de markt worden gecertificeerde directiechauffeurs D1 aangeboden voor circa € 32,50 – € 35,00 per uur (exclusief btw). Soms ontvangen opdrachtgevers korting omdat ze meerdere uren per week gegarandeerd kunnen afnemen. Dan bedraagt het tarief gemiddeld € 29,- per uur. Is een directiechauffeur niet gecertificeerd, dan daalt dit markttarief naar € 24,50 per uur die de intermediair in rekening kan brengen. De inkoopkosten van de directiechauffeur zal in dat geval het minimumloon zijn. Hierbij dient u zich te realiseren dat een bruto uurloon van € 10,00 (wat op uw loonstrookje staat) de intermediair een factor 1,55 duurder zal zijn (inclusief verzekeringen).

Bent u DEKRA of CCV D gecertificeerd directiechauffeur, dan zult u in veel gevallen een toeslag ontvangen op dit basissalaris. Deze toeslag kunt u met uw eigen intermediair bespreken. Hoe hoger het uurtarief is bij de eindopdrachtgever, hoe hoger die toeslag kan zijn. Het kan zijn dat de intermediair uw herhalingsdagen voor het behoud van uw certificaat voor u betaalt. Ook die kosten moeten uit de marge worden terugverdiend. Het voordeel voor het werken voor een intermediair is dat u veel ervaring opdoet in het bedienen van diverse soorten clienten. En u komt in contact met potentiële werkgevers.

Mocht uw client zo tevreden zijn, dan kunt u van de intermediair worden -overgenomen-. U stapt dan over in dient bij de eindopdrachtgever. In dat geval ontvangt uw intermediair een werving en selectiefee ter hoogte van 25% van het bruto jaarsalaris. Dit is een vergoeding voor de gederfde toekomstige inkomsten en de reeds gemaakte werving- en selectiekosten.

 

Taxi of limousinechauffeur

Gaat u bij een taxi of limousinebedrijf werken als gecertificeerd directiechauffeur? Dan is uw salaris afgestemd op de Taxi CAO. Hierbij kunt u zelf ook afspraken maken over een eventuele toeslag indien u diensten rijdt waarvoor gecertificeerde directiechauffeurs nodig zijn. Dit hangt van de eisen van de opdrachtgever en de aard van uw werkzaamheden. Ook in dit geval kan de werkgever u continuïteit van werk bieden (net als bij de intermediar), u kunt ervaring opdoen en in sommige geval kan de werkgever besluiten uw herhalingsdagen DEKRA / CCV te vergoeden. Dit is afhankelijk van het markttarief dat de opdrachtgever betaalt aan uw werkgever.

Het limousinesbedrijf heeft ook een (24-uurs)planning, een manager, kantoor waarvoor kosten worden gemaakt en dient ook de verzekeringen te hebben afgesloten, zoals een ongevallenverzekering, WA Bedrijvenverzekering, Ziekteverzuimverzekering en WEGAM. Daarnaast beschikken ze ook over een wagenpark, waaraan kosten zijn verbonden (aanschaf, verzekering, wegenbelasting, brandstof en afschrijvingen). Die kosten moeten ook worden betaald uit de marge die behaald wordt op de inzet van uw uren. De TaxiCAO is daarom veelal leidend in het vaststellen van uw salaris. Dit ligt in de buurt van het minimumloon voor de taxichauffeur. Zoals hiervoor omschreven kan een toeslag voor DEKRA / CCV D gecertificeerde directiechauffeurs worden overeengekomen.

Zzp-er

Bent u zzp-er en biedt u uw diensten als gecertificeerd directiechauffeur? Dan bepaalt u uw eigen salaris c.q. vergoeding. Werkt u vanuit huis, dan zijn de volledige inkomsten voor u. U kunt dan als gecertificeerd directiechauffeur uw eigen tarief vaststellen. Indien u een marktconform tarief rekent, dan bedraagt deze voor DEKRA gecertificeerde directiechauffeurs € 35,00 per uur, exclusief 21% btw.

ZZP-directiechauffeur

Let op: indien u ZZP-directiechauffeur bent dient u uw eigen verzekeringen af te sluiten, zoals een WA -Bedrijven en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast dient u ook uw Algemene Voorwaarden goed op orde te hebben. Daarin staat de aansprakelijkheid geregeld. Wilt u daarover meer advies ontvangen? Neem dan contact op met BRUSECO. Wij adviseren u graag hierover.

CCV D gecertificeerd als directiechauffeur

Bent u CCV D gecertificeerd als directiechauffeur? Dan is het tarief gemiddeld € 30,00 per uur exclusief btw. Dit tarief kunt u zelf uitonderhandelen met uw opdrachtgever. De tarieven zijn exclusief 21% btw. Die btw komt dus nog bovenop dit uurtarief.

Chauffeur worden?

Bent u geïnteresseerd in een verdere oriëntatie over het vak directiechauffeur/ privé-chauffeur, de loopbaanmogelijheden, opleidingen en de kosten van de opleiding “Gecertificeerd Directiechauffeur”?

 

Schrijf je dan in voor onze tweewekelijkse informatiebijeenkomst.

Nieuws en informatiebijeenkomsten

Alle nieuwe artikelen

Certificering van chauffeurs

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in het land van de chauffeurs. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Daarin staan ook regelmatig leuke aanbiedingen en vacatures die voor jou interessant kunnen zijn. Meld je aan voor de nieuwsbrief.